Абазинският език е кавказки език, говорен от малобройно население (абазини) в руската автономна република Карачаево-Черкезия (около 35 000)[1], както и от изселнически групи в Турция (около 10 000). Близък е до абхазкия език.

Абазински език
абаза бызшва
СтранаКарачаево-Черкезия
РегионКавказ
Говорещиоколо 50 000
Писменосткирилица
Систематизация по Ethnologue
-Кавказки
.-Севернокавказки
..-Северозападнокавказки
...-Абхазо-абазински
....→Абазински
Официално положение
Официален в Карачаево-Черкезия
Регулатор
Кодове
ISO 639-1
ISO 639-2cau
ISO 639-3abq

История на езика редактиране

Абазинският език е безписмен до създаването на СССР. Езиковеди предполагат, че произлиза от общ праезик с абхазкия език. Двата езика са се обособили напълно един от друг вероятно между 8 и 12 век. По-далечни родствени връзки извън абхазо-адигейските езици не са доказани.

Фонетика редактиране

Абазинският език се характеризира с голям брой съгласни звукове, някои от които са шушкави и цъкащи и с малък брой гласни (2 на брой: широк /а/ и тесен /ы/, които могат да се асимилират с полугласни и да преминават в звукове подобни на /е/, /и/, /о/, /у/).

Диалекти редактиране

Абазинският език има два основни диалекта:

  • тапантски
  • ашхарски: по-архаичен и по-близък до абхазкия език.

Писменост редактиране

Използва разширен вариант на руската кирилица.

А а Б б В в Г г Гв гв Гъ гъ Гъв гъв Гъь гъь
Гь гь ГӀ гӀ ГӀв гӀв Д д Дж дж Джв джв Джь джь Дз дз
Е е Ё ё Ж ж Жв жв Жь жь З з И и Й й
К к Кв кв Къ къ Къв къв Къь къь Кь кь КӀ кӀ КӀв кӀв
КӀь кӀь Л л Ль ль М м Н н О о П п ПӀ пӀ
Р р С с Т т Тл тл Тш тш ТӀ тӀ У у Ф ф
Х х Хв хв Хь хь ХӀ хӀ ХӀв хӀв Ц ц ЦӀ цӀ Ч ч
Чв чв ЧӀ чӀ ЧӀв чӀв Ш ш ШӀ шӀ Шв шв Щ щ Ъ ъ
Ы ы Ь ь Э э Ю ю Я я

Допълнителна литература редактиране

  • Генко А. Н. Абазинский язык. Грамматический очерк наречия Тапанта. Москва-Лениград: АН СССР, 1955.
  • Ломтатидзе К. В. Тапантский диалект абхазского языка (с текстами). Тбилиси: Издательство Академии Наук Грузинской ССР, 1944.
  • Ломтатидзе К. В. Ашхарский диалект и его место среди других абхазско-абазинских диалектов. С текстами. Тбилиси: Издательство Академии Наук Грузинской ССР, 1954.
  • Мальбахова-Табулова Н. Т. Грамматика абазинского языка. Фонетика и морфология. Черкесск, 1976.
  • Чирикба В. А. Абазинский язык. В: Языки Российской Федерации и Соседних Государств. Энциклопедия. В трех томах. Т. 1. A-И. Москва: Наука, 1998, с. 1 – 8.
  • Allen, W. S. Structure and system in the Abaza verbal complex. In: Transactions of the Philological Society (Hertford), Oxford, 1956, p. 127 – 176.
  • Bouda K. Das Abasinische, eine unbekannte abchasische Mundart. In: ZDMG, BD. 94, H. 2 (Neue Folge, Bd. 19), Berlin-Leipzig, 1940, S. 234 – 250.
  • O'Herin, B. Case and agreement in Abaza. Summer Institute of Linguistics, September 2002.

Източници редактиране

Северозападнокавказки езици
Абхазо-абазински абазински | абхазки
Адигейски адигейски | кабардински
Убихски убихски
Забележки: †мъртъв език