Абиотичен фактор

В екологията абиотичен фактор се наричат параметрите (стойности) на неживата природа, които оказват влияние върху организмите. Сред тях са:

Вижте същоРедактиране