Абревиатури в българското образование

Следва списък на абревиатурите (съкращенията), използвани в българското образование. Съкращенията в сиво са излезли от употреба.

А · Б · В · Г · Д · Е · Ж · З · И · Й · К · Л · М · Н · О · П · Р · С · Т · У · Ф · Х · Ц · Ч · Ш · Щ · Ъ · Ю · Я

БРедактиране

ВРедактиране

 • ВИАС – Висш институт по архитектура и строителство, от 1992 г. – УАСГ
 • ВИИ – Висш икономически институт, сега УНСС
 • ВИТИЗ – Висш институт за театрално изкуство, сега НАТФИЗ
 • ВМЕИ – Висш машинно-електротехнически институт, сега ТУ
 • ВСУ – Висше строително училище „Любен Каравелов“
 • ВТУ – Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“
 • ВУЗ – висше учебно заведение

ГРедактиране

 • ГПЧЕ – Гимназия с преподаване на чужди езици
 • ГПЗЕ – Гимназия с преподаване на западни езици

ДРедактиране

 • ДИУУ – Департамент за информация и усъвършенстване на учители
 • ДИПКУ – Департамент за информация и повишаване квалификацията на учителите

ЕРедактиране

ЗРедактиране

 • ЗВО – Закон за висшето образование
 • ЗННИ – Закон за насърчаване на научните изследвания
 • ЗНП – Закон за народната просвета
 • ЗПОО – Закон за професионалното образование и обучение
 • ЗПУО – Закон за предучилищното и училищното образование
 • ЗРАСРБ – Закон за развитието на академичния състав в Република България
 • ЗСООМУП – Закон за степента на образование, общообразователния минимум и учебния план

ЛРедактиране

МРедактиране


НРедактиране

ОРедактиране

 • ОУ – Основно училище

ПРедактиране

СРедактиране

 • СА – Стопанска академия
 • СБУ – Синдикат на българските учители
 • СПТУ – Средно професионално-техническо училище
 • СМУ – Средно музикално училище
 • СОУ – Средно общообразователно училище
 • СУ – Софийски университет

ТРедактиране

УРедактиране

ХРедактиране

ЦРедактиране

ШРедактиране