Абуриите (на латински: Aburii, Aburia) са плебейска фамилия от Древен Рим. Те имат когномен Гем (Gem), идващ от Гемин (Geminus).

Известни от фамилията: