Австрийска цивилна служба в чужбина

Австрйската цивилна служба в чужбина е алтернатива на гражданската служба. Може да бъде отслужена в 3 области: възпоменателна, социална или миротворителна.

Министерството на вътрешните работи признава отслужената служба в асоциацията като еквивалент на задължителната в Австрия цивилна служба.

Концепцията за гражданска служба в чужбина е все още сравнително нова за австрийската законодателна система. Според закона австрийската цивилна служба е суверенна служба, извършена на територията на държавата. Вследствие на това международната цивилна служба в чужбина не е официално призната за форма на цивилната служба. Отслужващият подобна дейност е освободен от цивилния си дълг само след пълно завършване на дейността си.

Инсбрукският политолог Андреас Майслингер взима идеята от акцията Миротворна служба Зюнецайхен.

На 1 септември 1992 г. за пръв път е станало възможно австрийски цивилнослужещ да изпълни такъв род възпоменателна служба в музея в Аусшвиц-Биркенау. През 1992 г. е създадено дружество за служби в чужбина, което е преименувано на Австрийска служба в чужбина (Austrian service abroad) през 2006 г.

Седалището на това сдружение в Инсбрук. То е наименувано на Якоб Хутер – „Хутервег“. Във всеки бундесланд в Австрия се провежда събрание 1 път месечно. Във Виена например събранието се организира ежемесечно във ВУК.

ВидовеРедактиране

Може да бъде отслужена в 3 области: възпоменателна, социална или миротворителна:

Австрийска възпоменателна службаРедактиране

Този род служба се занимава с жертвите на националсоциализма. Служещите работят в мемориални – холокост местности, като музеи и изследователско-проучвателни направления. Например „Симон Вийзентал“ или „Яд Вашем“.

Австрийска социална службаРедактиране

Този род служба се изпълнява в рамките на проекти за икономи ческито и социалното развитие на съответните страни. Служещите работят например с бездомните деца или по проекти за подобряване качеството на питейната вода в неразвитите страни.

Австрийска миротворителна службаРедактиране

Миротворците в този вид служба се занимават по проекти в рамките на постигане и опазване на мира, които са във връзка с оръжейни конфликти. Служещите работят в например недържавни организации в Израел, където се организират общи инициативи на взаимо-конфликтни партии.

Местоположения на цивилни служби в чужбинаРедактиране

  Argentina
  Australia
  Belarus
  • Minsk – Belarusian Children's Hospice
  • Minsk – Dietski Dom No. 6 (Children's Home No. 6)
  • Minsk – Kindergarten for Children with Special Needs
  Bosnia and Herzegovina
  Brazil
  Bulgaria
  Canada
  Chile
  • Santiago – CTD Galvarino – Sename (planed)
  China
  Costa Rica
  Czech Republic
  • Prague – Federation of Jewish Communities
  France
  Gabon
  Germany
  Guatemala
  Hungary
  India
  Israel
  Italy
  Japan
  Nicaragua
  The Netherlands
  Pakistan
  Peru
  Poland
  Uganda
  United Kingdom
  USA

ФинансиранеРедактиране

Република Австрия предоставя на разположение на всеки цивилнослужещ в чужбина определен бюджет.

За финасирането на служещите извън страната се отпуска обща сума в рамките на 10000 евро. Не за всеки заинтересован от служба в чужбина се отпускат парични средства, поради тяхната ограничена наличност.

Служещ на годинатаРедактиране

Австрийската цивилна служба в чужбина избира така наречения „служещ в чужбина“ на годината. 2005: Dr. Andreas Daniel Matt, SOS Детски селища, Lahore, Пакистан

2006 Martin Wallner, Center of Jewish Studies Shanghai.

2007 Daniel James Schuster, Yad Vashem, Jerusalem

Австрийска награда по повод мемориалния холокостРедактиране

От 2006 година австрийската служба в чужбина дава още награда за мемориален холокост на човек, който се занимавал специално със „Спомените за Шоа“.

Външни препраткиРедактиране