Войни между Хабсбургската империя /понякога в съюз с Полша, Венеция или Русия/ и Османската империя за северната част на Балканския полуостров и Унгария.

Двете империи водят 11 войни, започнали след падането на Унгария в 1526 г. и продължили 264 години, а именно: 1527-1529, 1532-1533, 1540-1547, 1551-1562, 1566-1568, 1591/1593-1606, 1660-1664, 1683-1699, 1716-1718, 1737-1739, 1787-1791.
Те са съпоставими само с 14-те Руско-турски войни продължили 349 години – започнали от 1568 г. и продължили до 1917 г.

Първоначално избухват, тъй като турците целят завладяването на тези земи, но след време Австрия се стреми пък вече от своя страна да завладее тези земи. След разгрома на турците при Виена /12 септември 1683 година/ агресията на османците е спряна, и така е сложено началото на отстъплението им от Централна Европа. Това предизвиква бунтове сред поробените народи.

В България избухват Първо търновско въстание /1598/, Второ търновско въстание /1686/, Чипровско въстание /1688/ и Карпошово въстание /1689/, но надеждите на българите за освобождение не се осъществяват с помощта на Австрийската хабсбурска империя, държавния глава на която е и император на Свещената римска империя на германската нация.

Първата Австро-турска война следва превземането на Белград и битката при Мохач, като е предизвикана от стълкновението по подялбата на наследството на Кралство Унгария. Последната Австро-турска война (1788-1791) завършва със Свищовския мирен договор, който с оглед на резултатите от бойното поле е твърде благоприятен на османците. Поради отзвука в Европа от събитията покрай Френската революция, Австрия насочва вниманието и интереса си на запад, загърбвайки източния въпрос. След наполеоновите войни и посредством Виенския конгрес, конфигурацията на субектите и силите на "голямата шахматна дъска" е изменена, като нововъзникналата Австрийска империя доброволно се отказва от провежданата дотогава военна политика на югоизток, залагайки за постигане на дългосрочните си цели в тази насока на различни каузи във връзка с идеологията на национализма на възникващите т.нар. национално-освободителни движения сред балканските народи на Балканите - Филики етерия, прераснала в Мегали идея; илиризъм; "Начертанието" преминало във великосръбска доктрина, Български легии в Белград и впоследствие БРЦК, Призренска лига и т.н.

Вижте същоРедактиране

  Австро-турски войни  
Начало на унгарската кампанияБитка при Мохач (1526) с унгарски поход (1527-1528) и обсада на Виена, последвани от Австро-турска война (1529-1533)
16 векАвстро-турска война (1540-1547)Австро-турска война (1552-1559)Австро-турска война (1566-1568)Дългата война
17 векАвстро-турска война (1663-1664)Голяма турска война с битка при Виена и Карловицки договор
18 векАвстро-турска война (1716-1718)Австро-турска война (1737-1739)Австро-турска война (1787-1791)