Емблема за пояснителна страница Вижте пояснителната страница за други значения на Автомат.

Автоматична патица, която може да пие, яде, плува във водата и 'изхвърля' изяденото като истинска (създадена от Вокансон 1739).

Автомат е машина, способна да променя режима на функционирането си по определена програма. Чрез смяна или усложняване на управляващата го програма автоматът може да стане многофункционален – тоест да изпълнява разнообразни действия без изменение на инструменталната си част. Конструктивно тази задача се решава с устройство за преобразуване на една форма на движение в друга. Първите автомати били построени на основата на ограничени вариации на механичното въздействие, които били променяни по степен и по направление на предаването на движението. С развитието на електротехниката автоматите се сдобиват с блокове за управление. Съвременното развитие на автоматите е свързано с успехите на микроелектрониката и програмирането.