Автономна църква (от гръцки: αυτονομία – самозаконие) е термин в Православието, обозначаващ поместна църква, получила самостоятелност по отношение на вътрешното си управление от една или друга автокефална цъква, в състава на която автономната църква е влизала като екзархия или епархия. Главата на автономната църква се избира на поместен събор с последвашо утвърждаване от страна на патриарха на Църквата-майка.

В наши дни съществуват официално шест автономни църкви:

Вижте също редактиране