Агенция „Митници“ е централизирана административна структура към министъра на финансите на България.

Агенция „Митници“
Информация
Уебсайтcustoms.bg

Тя е юридическо лице, второстепенен разпоредител с бюджетни кредити към министъра на финансите със седалище на адрес София, ул. „Г. С. Раковски“ 47.

Издръжката на агенцията се формира от бюджетни средства и от приходите по чл. 14 от Закона за митниците, на които агенцията е администратор.

В рамките на общата численост на персонала на агенцията се определя представител на агенцията:

  • при Световната митническа организация в Брюксел (Белгия),
  • в постоянното представителство на Република България към Европейския съюз в Брюксел,
  • при Регионалния център за борба с трансграничната престъпност към инициативата за сътрудничество в Югоизточна Европа в Букурещ (Румъния).

Структура на агенцията

редактиране

Агенцията е структурирана в Централно митническо управление и 5 териториални дирекции: •ТД Тракийска, •ТД Югозападна, •ТД Дунавска, •ТД Северна морска •ТД Южна морска.

Общата численост на персонала на Агенцията е 3362 щатни бройки, като от тях 1304 щатни бройки са към Централно митническо управление (включително регионалните звена на главните дирекции). Администрацията на Централното митническо управление на Агенцията е организирана в 5 дирекции обща администрация Главна дирекция „Митническо разузнаване и разследване", Главна дирекция „Информационни системи и аналитична дейност" и 3 дирекции специализирана администрация, инспекторат и звено за вътрешен одит.

От 20.02.2024 г. директор[1] на Агенция „Митници“ е Петя Банкова.

История на митническата служба

редактиране

Временно руско управление след Освобождението на България

редактиране

За началник на централното митническо управление е назначен Лев Тухолка (октомври 1878 г. - юли 1879 г.).[2]


Първо българско правителство

редактиране

С Указ № 23 на княз Александър I от 17 юли 1879 г. се определят структурите на 6-те регламентирани от конституцията министерства. Във финансовото министерство се създава отделение за митниците, което да подготвя законови и подзаконови нормативни актове и да ръководи митническата администрация. Започва изграждането на митническата администрация. В следващите месеци се извършват промени в организацията на съществуващите учреждения и се откриват митници по южната граница на княжеството. Издават се правилници и наредби, чрез които продължава организацията на митническата дейност. В първоначалното устройство на Министерството на финансите се извършват промени, които засягат и митническото отделение.

С указ № 340 от 5 май 1881 г. то се слива с отделението за косвените налози и има дълга обща история с него, като запазва и наименованието му.

Външни препратки

редактиране
  1. Агенция "Митници" - Ръководство
  2. Овсяний, Н. Русское управление в Болгарии в 1877-78-79 гг. Т. II Российский Императорский Комиссар в Болгарии, генерал-адъютант князь А. М. Дондуков-Корсаков (1906). Санкт Петербург, Руска империя, Военно-Исторической Коммиссий Главнаго улравления Генеральнаго Штаба, 1906. с. 43.