Отваря главното меню

Агроекологията е приложен дял от общата екология, със съществено място за развитието и рационалната организация на аграрното производство. Тази наука изследва агроекосистемите, въпреки изключителната им сложност, същевременно тя е сред аграрните науки с изключително значение за развитието на съвременното аграрно производство.

Специфичните изследвания на агроекологията са в следните направления:

Вижте същоРедактиране