Агротехниката е система от научно разработени методи за отглеждане на селскостопански растения, като:

  • обработка на почвата;
  • торене;
  • подготовка на посевен и посадъчен материал;
  • начини за засяване или засаждане;
  • създаване и поддържане на оптимална влажност на почвата;
  • борба с плевели и вредители;
  • сеитбообръщение;
  • грижи при вегетацията;
  • начини на прибиране на реколтата.

Агротехниката' осигурява високи, постоянни и качествено добиви при най-рационална организация на труда и на други средства за производство, при конкретни природни и икономически условия.

ИзточнициРедактиране