Аденохипофизата представлява предния дял на хипофизната жлеза. Тя съставлява 3/4 от жлезата и произлиза от изтлачване на епитела на назофаринкса (наречено джобче на Rathke). На аденохипофизата се различават 3 части: предна, горна и задна. Аденохипофизата е изградена от повлекла на епителни клетки, разделени чрез ретикуларна съединителна тъкан. Наблюдават се и широки кеъвоносни съдове - синусоиди, които са свързани с кръвоносните съдове на хипоталамуса. Жлезистите клетки съдържат секреторни гранули (хормони), които могат да се идентифицират имунохистохимично. Различаваме ацидофилни, базофилни и хромофилни клетки.

Тя, както и другите ендокринни жлези, секретира хормони. Хормоните на аденохипофизата са няколко на брой: