Административно деление на Гвинея

Regions of Guinea

Гвинея е разделена на 8 региона, като всеки от регионите се поделя на префектури. Префектурите са общо 34.

Региони: