Административно деление на Република Конго

Република Конго е разделена на 12 департамента. Департаментите от своя страна се поделят на общо 86 района и 7 общини. Департаментите са:

Областите на Република Конго с френския правопис