Административно деление на Рига

Латвийската столица Рига се състои от шест отделни административни единици: районите (rajons) Център, Север и Курземе; и предградията (priekšpilsēta) Латгале, Видземе и Земгале. От своя те се делят на общо 58 квартала (apkaimes). Имената на всички административни единици без Център и Север кореспондират на четирите историко-културни района на Латвия.

Статистика на административните единици на Рига
Единица Площ Население
Център (Centrs) 3 km2 26 466
Курземе (Kurzeme) 79 km2 134 817
Латгале (Latgale) 50 km2 197 166
Север (Ziemeļu) 77 km2 81 972
Видземе (Vidzeme) 57 km2 173 124
Земгале (Zemgale) 41 km2 106 068

На 1 септември 1941 са създадени първите три административни района: Пролетариат, Киров и Москва (сега Видземе, Център и Латгале). Октомври 1969 са създадени още три района: Октомври, Ленин и Ленинград (сега Северен, Земгале и Курземе). Шестте административни района са преименувани на 28 декември 1990, като част от Третото латвийско национално пробуждане (Atmoda).

Териториално най-големият район е Курземе с площ от 79 km², а най-малък е Централен с едва 3 km². Най-много хора живеят в предградието Латгале почти 198 хиляди, а най-малко в район Централен с население около 26 хиляди.

Общата територия на Рига е 307,17 km² и е разпределена както следва:

  • 67 km² или 28,8% жилищни площи
  • 52,45 km² или 17% индустриални площи
  • 24,64 km² или 8% пътна инфраструктура
  • 57,54 km² или 19% зелени площи
  • 48,50 km² или 15,8% водни площи