Тази статия е за организма. За играчката, подобна на летящ пръстен, вижте Аероби.

Аероб (от гр. αηρ – въздух и βιοζ – живот) e организъм, който живее в среда с наличие на кислород в свободно състояние. Аеробът усвоява кислорода от природата и отделя въглероден диоксид.