Аеродинамиката (от гръцки ἀηρ – въздух, и δύναμις – сила) е дял от динамиката, който изучава движението на газообразна среда и взаимодействието с движещи се в нея твърди тела, под действието на някаква сила.

Завихряне, получено в резултат на преминаването на самолетно крило и разкрито от дим. Вихрите са един от много феномени, свързани с предмета на аеродинамиката.

Движението на телата, след като им бъде предаден импулс, се изучава от балистиката. Движението на телата в течност (например вода) се изучава от хидродинамиката.

Основните предмети на изследване на аеродинамиката са следните:

  • определение на силите, действащи на обтекаемо с газ тяло;
  • разпределение на напрежението върху повърхността на телата;
  • разпределение на скоростта на газовете.

Аеродинамиката се използва предимно в автомобилостроенето и самолетостроенето.

Външни препратки редактиране