Ажурът (на френски: à jour – „на светлина“) е техника при резбарското, златарското, плетаческото, бродерийното и др. изкуства, при която между декоративните елементи се оставят отвори (дупки). Така фонът се премахва, фигурите се очертават по-ярко, създават се ефекти на свободно проникващата светлина, подсилващи триизмерността. Ажурна е всяка прорязана от край до край декоративна форма.

Прозоречни решетки с ажурни орнаменти