Азбучна молитва е азбучен акростих от 40 дванадесетосрични стиха, написани по реда на глаголическите букви. От 60-те години на 20 век преобладава мнението на проф. Куйо Куев, че Азбучната молитва е съчинена не от Свети Кирил, а от епископ Константин Преславски през 893 – 894 г., когато е било написано и Учителното евангелие.

Най-старият запазен препис (руски, 12 век) действително представлява пролог към неговото Учително евангелие. Известни са 38 преписа на „Азбучната молитва“, повечето руски, най-често срещащи се в руската Тълковна палея (Палея толковая), където те допълват тълкованието „За началото на славянската писменост“.

Външни препратки редактиране

Литература редактиране

  • Куйо Куев, Азбучната молитва в славянските литератури, София (БАН), 1974 (362 с.)
  • Куйо Куев, Към въпроса за авторството на Азбучната молитва / Славист. студии. Сборник по случай V международен славист. конгр. в София, София, 1963, с. 325 – 336
  • Веселин Панайотов, За редакциите на Азбучната молитва / Годишник на ШУ „Еп. Константин Преславски“, XV А, Търново, 2000, с. 18 – 29.
  • Catherine Mary MacRobert, Methodological Implications of Nahtigalʼs Remarks on the Acrostich Prayer / Rajko Nahtigal in 100 let slavistike na Universi v Ljubljani (ed. P. Stankovska, A. Derganc, A. Šivic-Dular). Ljubljana, 2019, s. 111-123