Азбучна молитва

Азбучна молитва е азбучен акростих от 40 дванадесетосрични стиxа, написан на по реда на глаголическите букви. От 60-те години на 20 век преобладава мнението на проф. Куйо Куев, че Азбучната молитва е съчинена не от Свети Кирил, а от епископ Константин Преславски през 893-894 г., когато е било написано и Учителното евангелие.

Най-старият запазен препис (руски, 12 век) действително представлява пролог към неговото Учително евангелие. Известни са 38 преписа на „Азбучната молитва“, повечето руски, най-често срещащи се в руската Тълковна палея (Палея толковая), където те допълват тълкованието "За началото на славянската писменост".

Външни препраткиРедактиране

ЛитератураРедактиране

  • Куйо Куев, Азбучната молитва в славянските литератури, София (БАН), 1974 (362 с.)
  • Куйо Куев, Към въпроса за авторството на Азбучната молитва / Славист. студии. Сборник по случай V международен славист. конгр. в София, София, 1963, с. 325-336
  • Веселин Панайотов, За редакциите на Азбучната молитва / Годишник на ШУ “Еп. Константин Преславски”, XV А, Търново, 2000, с. 18-29.