Азитромицин е полусинтетичен антибиотик, първият представител на подклас азалиди, някои от които се отличават по структурата си от класическите макролиди.

Получен е от модификация на 14-членен макролид чрез включване на атом азот в лактонния пръстен между 9-ия и 10-ия въглеродни атоми, като пръстенът се превръша в 15-членен. Дадената структурна промяна обуславя значителното повишаване на киселинната устойчивост на препарата — до 300 пъти в сравнение с еритромицина.