Отваря главното меню
Разрез през colliculus superior показващ пътеката на окуломоторния, Трети краниален (черепномозъчен), нерв.

Мезенцефалния канал, известен още като мезенцефален акведукт или акведукт на Силвиус съдържа гръбначно-мозъчна течност (ГМТ) и се намира в мезенцефалона на главния мозък. Свързва третия вентрикул на диенцефалона с четвъртия вентрикул, който от своя страна е между моста на Варолий и малкия мозък. [1]

ПатологияРедактиране

Блокиране на акведукта води до обструктивна хидроцефалия.[2], [3]

Други картинкиРедактиране

Вижте същоРедактиране

ИзточнициРедактиране

  1. Tortora, GJ; Grabowski, SR. Principles of anatomy and physiology, 7th. ed., Harper Collins Publish. New York, 1993:405 – 409.
  2. Fox, Stuart Ira. Human physiology, (9th ed.). McGraw Hill, New York.2006:211.
  3. ПРИЛОЖЕНИЕ НА НЕВРОЕНДОСКОПИЯТА В СПЕШНАТА НЕВРОХИРУРГИЯ. В. Герганов, А. Табаков. Секция по спешна неврохирургия, НИСМ „Пирогов“.