Отваря главното меню
Анимирано салто с опора на ръка

Акробатиката (на гръцки: ακροβατω – ходя на пръсти, наперено[1]) е дял от гимнастиката с упражнения за сила, гъвкавост, отскокливост, балансиране, двигателна координация.

Упражнение за балансиране

Тя включва следните разновидности[2]:

  • акробатични упражнения – вид гимнастически упражнения;
  • циркова акробатика – цирков жанр: силова, скокова, въздушна и др.;
  • спортна акробатика – вид спорт: индивидуална, по двойки, групова;
  • специална акробатика – упражнения за спортна и бойна подготовка.

Исторически акробатиката се развива от гимнастиката. Най-напред намира приложение в уличната зрелищна акробатика – по празници, панаири и без повод, която става основа за развитие на циркова акробатика.

Най-добре организирана, включително в международен мащаб, е спортната акробатика. Провеждат се състезания по изпълнение на комплекси от специални физически упражнения (скокови, силови и др.), свързани със запазване на равновесие (балансиране) и завъртане на тялото с опора и без опора. Международната федерация по спортна акробатика (IFSA) е основана през 1973 г. В нея членуват над 30 страни (1993). Световни първенства се провеждат от 1974, а европейски – от 1978 г.

ИзточнициРедактиране

  1. ἀκροβατέω, Henry George Liddell, Robert Scott, A Greek-English Lexicon, on Perseus
  2. Толковый словарь Беслова