Албиниите (на латински: gens Albinia) са плебейска фамилия от Древен Рим.

Известни от фамилията:

Вижте също редактиране

  • Лукцей Албин, римски прокуратор на Юдея 62 г.; 66 г. прокуратор на Мавретания, където през 69 г. се направил на крал Юба.[7]

Източници редактиране

  1. Квинт Асконий Педиан, in Cic. Cornel. p. 76, ed. Orelli.
  2. Ливий, ii. 33
  3. Ливий, v. 40
  4. Ливий, vi. 30
  5. Валерий Максим, i. 1. § 10
  6. Niebuhr, Hist. of Rome ii. n. 1201
  7. Тацит, Historiae 2,58