Емблема за пояснителна страница Вижте пояснителната страница за други значения на Албумин.

Албумините са група от белтъци, обединени въз основа на физикохимични свойства като висока разтворимост във вода, ниска до средна разтворимост в концентрирани солеви разтвори и способност за термична коагулация.Примери за албумини са серумните албумини в кръвта, запасните вещества в белтъка на яйцето (овалбумин), както албумините в семената на някои растения.

Структура на човешки серумен албумин.

Серумният албумин е основен компонент на кръвната плазма, като на него се пада най-големия дял от тоталното количество белтък в плазмата. Така например човешкият серумен албумин достига до 60% от белтъчното съдържание на кръвната плазма. Останалите плазмени белтъци са известни с общото наименованиe глобулини.