Алгебрично число

Алгебрично число се нарича всяко комплексно число което е корен на ненулев полином с рационални (или еквивалентно цели) коефициенти. Числата, които не са алгебрични се наричат трансцендентни.

ПримериРедактиране

  • Всички рационални числа са алгебрични. Това е така, защото рационалното число   е корен на полинома с рационални коефициенти  .
  • Числото   е алгебрично, защото е корен на уравнението  .

СвойстваРедактиране

Множеството на алгебричните числа е изброимо. Това означава, че не всички комплексни числа са алгебрични, тъй като множеството на комплексните числа е неизброимо. Примери за неалгебрични (трансцендентни) числа са числата e и π.

Алгебричните числа образуват поле, което е алгебрически затворено и се отбелязва с