Александър Гребенаров

български историк

Александър Георгиев Гребенаров е български историк, председател на Македонския научен институт през 2014 – 2020 година.

Александър Гребенаров
български историк
Роден
6 юни 1953 г. (70 г.)
Учил вСофийски университет
Научна дейност
ОбластИстория
Работил вИнститут по история при БАН

Биография редактиране

Александър Гребенаров е роден в Кърджали на 6 юни 1953 година.[1] Потомък е на бежанци от Македония и Тракия. Завършва история в Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Започва работа като учител, а впоследствие работи и в Музея за история на София. След защита на дисертация през 1989 година получава научна степен и е назначен за научен сътрудник в Института по история при БАН. През 1994 година е приет в Македонския научен институт. През юни 2006 година е одобрен и хабилитационният му труд, като му е присъдено званието старши научен сътрудник. Преподавател е в Нов български университет и Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“. През 2014 – 2020 година е председател на МНИ, след което е член на неговия управителен съвет.[2] Учредител и пръв председател е на читалище „Кузман Шапкарев – 2009“ и секретар на Българското сдружение на родовете от Македония.

Автор е на около 40 рецензии на научни трудове и дипломни работи. Участва като съставител в множество изследователски трудове. Съставител и редактор на множество научноизследователски трудове и няколко филма. Книгите му „Легални и тайни организации на македонските бежанци в България (1918 – 1947)“ и „Македонският научен институт (1923 – 2008). Документален летопис“ печелят конкурси към Министерството на културата.

Академична кариера редактиране

Образование редактиране

1978 – магистър по история, Софийски университет „Св. Климент Охридски“

1986–1989 – аспирант (докторант) на самостоятелна подготовка в Институт за история / Институт за исторически изследвания – БАН

1989 – к.и.н. / д-р

Заемани длъжности редактиране

1989–2008 – н.с. в Института за исторически изследвания

2009 г. – ст.н.с. II ст. / доцент в Института за исторически изследвания

2012–2016, 2019 ръководител на секция „История на българския национален въпрос“

Членства в научно-обществени организации и сдружения редактиране

Председател на Македонския научен институт (2014–2020)

Член-учредител и пръв председател на Народно читалище „Кузман Шапкарев – 2009“

Член-учредител на Българско сдружение на родовете от Македония

Членства в редколегии, в издателски и научни съвети редактиране

Главен редактор на сп. „Македонски преглед“ (2014–2020)

Председател на Издателския съвет към МНИ (2018–)

Главен редактор на Електронен бюлетин на МНИ „Българите на Балканите и по света“ (2018–) Председател на Научния съвет на Македонския научен институт (2014-2020)

Преподавателска дейност редактиране

2000 г. – Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“, лекционен курс по „Държавно-политическа история на Третата българска държава“.

2001 г. – Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“, лекционен курс по „История на България (1878–1944)“.

2002, 2004 г. – Нов български университет, Департамент „История“, лекционен курс по „Националноосвободителни организации на българите“

2010–2018 г. – Кандидат-студентски курсове по история в Българския културно-информационния център в Скопие

Участие в съвместни научни проекти редактиране

Участник в международен проект „България и Русия: диалог в културно-историческото пространство на Югоизточна Европа ХVІІІ – ХХІ в.“. Срок на изпълнение: 2012–2014 г. Изпълнител: ИИстИ.

Координатор на ПРОЕКТ BG051PO001-3.3.06-0058 „България – извори и документи“. Проектът e осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз. Срок на изпълнение: 2012–2015 г. Изпълнител: ИИстИ.

Ръководител и участник в проекти по Постановления на Министерски съвет „100 години от Първата световна война и участието на България в нея“. Срок на изпълнение: (2015 –). Изпълнител: БАН – ИИстИ.

Ръководител на проект към Фонд „Научни изследвания“ – „Българите в Западните Балкани (100 години преди и след Ньой)”. Срок на изпълнение: 2018–2021 г. Изпълнител: ИИстИ.

Ръководител на 3 проекта към Фонд „Научни изследвания“ – „Българска периодика“ и на 5 проекта към Министерство на културата. Срок на изпълнение: 2014–2019 г. Изпълнители: МНИ и ИИстИ.[3]

Частична библиография редактиране

съставителство и научна редакция: редактиране

Гребенаров, Александър Алманах на българските национални движения след 1878 г. [4]2005 АИ "Проф+. Марин Дринов" (съ-съставител)

Гребенаров, Александър. "100 години от Илинденско-преображенското въстание 1903-2003 " (сборник доклади Международна научна конференция. София 26-27 септември 2003) Парадигма , 2005. (също така А.Гребенаров е участник в редколегията);- сборника е създаден със съдействието на министерството на културата и туризма

Гребенаров, Александър-Македония в Българскагта история. Извори за средновековието и новото време. Macedonia in Bulgarian history. Sources for medieval and modern times. На бълг. и англ..Институт за исторически изследвания при БАН.2022. Издава се със съдействието на министерството на образованието и науката на Р. България

Гребенаров, Александър - сборник "Кузман Шапкарев. Публицистика", 2011. издание на "Народно читалище Кузман Шапкарев – 2009"

Гребенаров, Александър - документален сборник "Българите и голямата война" 2016

Гребенаров, Александър - Първата световна война Балканите и встъпването на България в нея (1914-1915)." 2017 (сборник доклади от международната научна конференция 13-16 октомври, 2015 " №). Института за исторически изследвания при БАН

Гребенаров, Александър Британски дипломатически документи по българския национален въпрос. Т. I. 1878–1893. С., 1993. Съ-съставител,(съ -съставител) 380 с. ISBN 954-8187-06-Х

Гребенаров, Александър 100 години от Рилския конгрес на ВМОРО. История и съвременност. Сборник доклади от международна научна конференция, Благоевград, 29–30 септември 2005 г. С., 2006. (съ-съставител и съ-редактор,) 338 с. ISBN 954-8187-70-1

Монографии редактиране

Съавтор редактиране

Гребенаров, Александър. Евтим Спространов. Дневник 1901-1907 .т.1 (заедно с Милкана Бошнакова и Георги Царев) 1994 г. Македонски научен институт -

Гребенаров, Александър Чуждестранните почетни членове на Македонския научен институт 1923-1947 (заедно с Николета Войнова) 2021 Македонски научен иститут

Автор редактиране

Гребенаров, Александър. Македонският научен институт 1923-2008. Документален летопис. Гутенберг 2009 - със съдействието на Министерство на културата и туризма

Гребенаров. Александър Проект за историко-хронологическа таблица на най-забележителните исторически събития от сътворението на света до днешни дни, черпан из разни хронологически и исторически съчинения и натъкмен от Кузман А. Шапкарев. 2014 г. издаден от българско сдружение на родовето от Македония

Гребенаров, Александър . Тайни структури на македонските българи 1919-1941. Македонски научен институт 1998

статии редактиране

рецензии редактиране

Външни препратки редактиране

Вижте също редактиране

Бележки редактиране