Александър Кожухаров

Александър Георгиев Кожухаров е български юрист.

Александър Кожухаров
български юрист
Роден
Починал
София, България
Право
Учил при Любен Диков, Венелин Ганев
Видни студенти Златка Сукарева Огнян Герджиков

Той е роден през 1907 година в София.

През 1933 г.завършва единствения за времето си Юридически факултет на Софийския университет „Свети Климент Охридски“.

По-късно работи като съдия в Самоковския районен съд, по-късно в Софийски градски съд. Дълги години е преподавател по гражданско право в Софийския университет „Свети Климент Охридски“От 1946 г. е доцент, а от 1950 професор по право. Автор на учебници, монографии, студия и статии в областта на гражданското право и най-вече в облигационното право, които се характеризират с практическата им приложимост и актуалност, въпреки че са писани преди повече от половин век. Бил е арбитър в Арбитражния съд при Бългаско търговско-промишлена палата. Член на Римския клуб по сравнително право. Изключително ерудиран лектор, водил лекционни курсове в Макс Планк институт в Хамбург и Лайпциг. Един от авторите на гражданския кодекс на Квебек, Канада. Владеещ перфекто немски и френски език. Често пъти е теоретичен противник на Живко Сталев и е описван от съвременниците си като трудолюбив човек. Умира през 1974 година.[1]

Научни трудовеРедактиране

  • Право на задържане, С., 1941 г.;
  • Culpa in conthrahendo, С.;
  • Закон за задълженията и договорите – синтез на юриспруденцията, С., 1948 г.;
  • Гражданско право – обща част. Субекти. С.;
  • Облигационно право. Общо учение за облигационното отношение. и Отделни видове облигации.(Няколко издания от 1951 до 2002 г.);
  • Основи на правото на НРБ (авт. к.);

ИзточнициРедактиране

  1. Кожухаров, А. „Облигационно право. Общо учение за облигационното отношение“, Нова редакция и допълнения Петко Попов. Юриспрес. Университетско издателство „Св. Климент Охридски“. София. 2002 г., предговор.