Алпинеумът e озеленен декоративен кът в градина или парк.

Алпинеум в Германия

В него естетично се съчетават аранжирани камъни и скални късове с цветя и вечнозелени растения, които са типични за алпийския релеф. Често алпинеумите са оформени с изкуствени поточета, езерца и фонтанчета.