Алфред Зарѐмба (на полски: Alfred Zaręba) е полски езиковед, славист, полонист, диалектолог, професор в Ягелонския университет и директор на Института за славянска филология. Автор на редица трудове по диалектология, ономастика, методология на научната дейност, връзките между полския език и останалите славянски езици, както и с някои неславянски езици.[1]

Алфред Заремба
Alfred Zaręba
полски езиковед
Роден
Починал
Краков, Полша
ПогребанКраков, Полша
Националност Полша
Учил вЯгелонски университет
Работилезиковед
Научна дейност
Областполонистика, славистика, диалектология, ономастика
Учил приКажимеж Нич
Работил вЯгелонски университет
Видни студентиТадеуш Шимански
Публикации
 • Słownictwo Niepołomic (1954)
 • Polskie imiona ludowe (1957)
 • O niektórych formacjach onomastycznych w gwarach bułgarskich (1963)
 • Formacje odmężowskie w dialektach południowosłowiańskich (1963)
 • Atlas językowy Śląska, t. 1 – 7 (1969 – 1989)
 • Pisma polonistyczne i slawistyczne (1983)
Титлапрофесор
 • Słownictwo Niepołomic (1954)
 • Nazwy barw w dialektach i historii języka polskiego (1954)
 • Zbieranie materiałów gwarowych; wskazówki dla etnografa w terenie (1956)
 • Polskie imiona ludowe (1957)
 • Słownik Starych Siołkowic w powiecie opolskim (1960)
 • Śłąskie teksty gwarowe (1961)
 • O niektórych formacjach onomastycznych w gwarach bułgarskich (1963)
 • Formacje odmężowskie w dialektach południowosłowiańskich (1963)
 • Orawskie teksty gwarowe z obszaru Czechosłowacji (1967)
 • Atlas językowy Śląska, t. 1 – 7 (1969 – 1989)
 • Śląsk w świetle geografii językowej (1974)
 • Pisma polonistyczne i slawistyczne (1983)
 1. ((pl)) Alfred Zaręba. Encyklopedia.pwn.pl. Посетен на 14 януари 2019 г.; Куцаров, Иван. Славяните и славянската филология. Очерк по история на славистиката и българистиката от втората половина на XIX до началото на XXI век. Пловдив, Пловдивско университетско издателство, 2002. с. 567.