Амбицията е стремеж към по-висок статус. Желанието за слава или богатство подтиква индивидите да мобилизират цялата си енергия, да достигнат по-високо ниво и да осъществят потенциалните си възможности. Но когато амбицията не е подкрепена от действителни възможности, тя е причина за разочарования и дезадаптация.

Източници редактиране

Тази статия се основава на материал от bulgarian-psychology.com, използван с разрешение.