Американска изключителност

Америка́нската изключи́телност (на английски: American exceptionalism) е възглед, според който Съединените американски щати се отличават същностно от всички останали държави.[1]

Историчката Дороти Рос разглежда три идеи, повлияли върху съвременната концепция за американската изключителност:[2]

  1. Хилиастичната вярата на американските протестанти в американския прогрес;
  2. Свързването на американската история си със свободолюбивите традиции на англосаксонска Англия, и по общо на германските народи, завладели Западната Римска империя;
  3. Възгледът, че обширните неусвоени земи дават възможност за избягване на упадъка на другите страни.

Източници редактиране

  1. American Exceptionalism: A Double-Edged Sword. Seymour Martin Lipset. New York, N.Y.: W.W. Norton & Co., Inc. 1996. Page 18.
  2. Dorothy Ross (1991). Origins of American Social Science. p 23-25.