Американски инвестиции в България

Американските инвестиции в България включват вливане на капитал – чрез регистрирането на дъщерни предприятия в България, покупката на български ДЦК и КЦК, покупката на дялове и акции на български предприятия и др.

Инвестиции в енергетикатаРедактиране

Инвестиции във финансовия секторРедактиране