Амикъл в древногръцката митология се отнася до:

  • Амикъл – плод на съюза на Амфион с дъщеря на Ниоба. Загива със своите братя и сестри, когато Аполон и Артемида избиват децата на Ниоба. В по-стари версии е представен като единствения оцелял мъж (заедно със сестра си Хлорида.