Анаморфоза (биология)

Анаморфозата е вид развитие на някои членестоноги, при което броят на членчетата на тялото нараства по време на постембионалното развитие (т.е. след излюпването). Анаморфозата е характерна за по-простите членестоноги като многоножките и първичноопашатите.[1] Развитие, при което членчетата са напълно диференцирани при излюпването и техният брой не се променя след това, се нарича епиморфоза.[2]

Анаморфно развитие при многоножките

ИзточнициРедактиране

  1. John R. Meyer. Evolution and Diversity - The First Arthropods. // 11 ноември 2011. Посетен на 28 юни 2014 г.. (на английски)
  2. The Insects - An Outline of Entomology. 3. Blackwell Publishing, 2005. ISBN 1-4051-1113-5. с. 446, 451.