Анастас Кипиловски

Анастас Стоянович Кипиловски е просветител, преводач и поет от времето на Българското Възраждане.

Анастас Кипиловски
Роден
Починал

Атанас Кипиловски е роден през 1802 г. в гр. Котел. Семейството му произхожда навярно от близкото до Котел село Кипилово. Прекарва живота си в Трансилвания и Влашко. С подкрепата на търговеца Антон Иванов (спомоществовател и на „Рибен буквар“) отпечатва един от първите новобългарски учебници, преведеното от руски „Священное цветоубрание или сто и четири священни истории, избранни из Вехтият и Новият Завет“ (1825). През 1827 г. издава обява, че ще печата „Българска история“. Пише стихотворения.

СъчиненияРедактиране

ИзточнициРедактиране

  • Българската възрожденска интелигенция (ред. Генчев, Н.). С., 1988, 329.