Английска азбука

Азбуката на английския език се основава на латиницата и има 26 букви.

ИсторияРедактиране

В съвременния английски език излиза от употреба правописа на торн (þ), ед (ð), уин (ƿ) и йох (Ȝ ȝ), а аш (æ) и (œ) стават архаични.

БуквиРедактиране

# буква название произношение наименованията на буквите на български забележка
1 A a a [eɪ] ей
2 B b beе [biː] би
3 C c cee [siː] си
4 D d dee [diː] ди
5 E e e [iː] и
6 F f ef [ɛf] еф като глагола се пише eff!
7 G g gee [dʒiː] джи
8 H h aitch [eɪtʃ] ейч haitch [heɪtʃ] в Ирландия и често в Австралия.
9 I i i [aɪ] ай
10 J j jay [dʒeɪ] джей
11 K k kay [keɪ] кей
12 L l el [ɛl] ел
13 M m em [ɛm] ем
14 N n en [ɛn] ен
15 O o o [oʊ] оу
16 P p pee [piː] пи
17 Q q cue [kjuː] кю
18 R r ar [ɑɹ] ар [ɑɹ] в северноамериканското произношение или пред гласна
19 S s ess [ɛs] ес пише се es- в съчетания от типа es-hook!
20 T t tee [tiː] ти
21 U u u [juː] ю
22 V v vee [viː] ви
23 W w double-u [ˈdʌb(ə)l juː][1] дабъл ю
24 X x ex [ɛks] екс
25 Y y wy [waɪ] уай wy или wye.
26 Z z zed [zɛd] зед zee – американски вариант.

Някои поредици от букви са объркващи като pee и bee или em и en и по специално когато се телефонира или общува чрез радио връзка. Фонетични азбуки като Фонетичната азбука на НАТО се използва от пилоти на самолети, полиция и други за да отстрани възможни обърквания.

Aa, Bb, Cc, Dd, Ee, Ff, Gg, Hh, Ii, Jj, Kk, Ll, Mm, Nn, Oo, Pp, Qq, Rr, Ss, Tt, Uu, Vv, Ww, Xx, Yy, Zz.

ФонетикаРедактиране

В английския има звукове, несъществуващи в българския език. От друга гледна точка, броят на звуковете е значително по-голям от броя на буквите в азбуката и заради това една буква или буквосъчетание се използват за означаване на различни звукове и звукосъчетания.

Честота на буквитеРедактиране

Най-често срещаната буква е E, а най-рядката Z.[2]

Буква Честота
A a 8,17 %
B b 1,49 %
C c 2,78 %
D d 4,25 %
E e 12,70 %
F f 2,23 %
G g 2,02 %
H h 6,09 %
I i 6,97 %
J j 0,15 %
K k 0,77 %
L l 4,03 %
M m 2,41 %
N n 6,75 %
O o 7,51 %
P p 1,93 %
Q q 0,10 %
R r 5,99 %
S s 6,32 %
T t 9,06 %
U u 2,75 %
V v 0,98 %
W w 2,36 %
X x 0,15 %
Y y 1,97 %
Z z 0,07 %
Всичко 100,02[3] %

БележкиРедактиране

  1. (Merriam Webster's Collegiate Dictionary, 10th ed) Специално за американския английски са разпространени /ˈdʌbəjuː/, /ˈdʌbəjə/ и /ˈdʌbjə/ в частност за термина www
  2. pages.central.edu, архив на оригинала от 8 юли 2008, https://web.archive.org/web/20080708193159/http://pages.central.edu/emp/LintonT/classes/spring01/cryptography/letterfreq.html, посетен на 2009-08-22 
  3. Сумарно събрани всички проценти показват малка грешка при закръгляване.

Вижте същоРедактиране

Гръцка азбука