Анри дьо Сен-Симон

френски философ

Клод Анри дьо Рувроа, граф дьо Сен-Симон (на френски: Claude Henri de Rouvroy, comte de Saint-Simon) е роден на 17 октомври 1760 година в град Париж. Определят го като първия теоретик на индустриалното общество. Представител е на западноевропейския критичен утопичен социализъм.

Анри дьо Сен-Симон
Henri de Saint-Simon
френски философ
Портрет на Анри дьо Сен-Симон. Гравюра на Готфрид Енгелман, ок. 1825 г.
Роден
Починал
19 май 1825 г. (64 г.)
ПогребанПер Лашез, Париж, Франция
Националност Франция
Философия
РегионЗападна философия
ЕпохаСъвременна философия
ШколаФренски мислител, основател на школата на утопичния социализъм (т.нар. сенсимонизъм)
ИнтересиПолитическа икономия, политически либерализъм, организация на работа
Идеисенсимонизъм
ПовлиянЖан Лерон д'Аламбер, Бенджамин Франклин, Огюстен Тиери
Повлиял
Анри дьо Сен-Симон в Общомедия

Главен обект на неговите изследвания става производителят, индустриал. С термина „индустриал“ Сен-Симон определя всички, които се трудят, творят и организират. За него индустриализмът може да се определи като обществено-историческа необходимост. Трябва напълно да се разгърнат силите на науката и развитието на производството. Той запазва частната собственост, стига да бъде ограничена и отменя привилегиите по рождение. Сен-Симон защитава трудовия народ, като го определя като най-страдащата класа.

Животът му е бил изпълнен с обрати и противоречия, поради което някои негови изследователи смятат, че той е изживял „четири живота“:

 • живота на аристократа
 • живота на интелектуалеца и санкюлота
 • живота на мислителя
 • посмъртния живот на Сен-Симон

Преимущества, недостатъци и управление на новия индустриален строй:

1. Преимущества:

 • Производство на необходими и полезни вещи за благосъстоянието на всички хора.
 • Разпределението на обществото е според труда, а собствениците на капитала получават полагащата им се печалба
 • Ликвидиране на потисничеството и експлоатацията.
 • Подобряване на живота на работническата класа.

2. Недостатъци:

 • Сен-Симон критикува промишлениците, за това че пренебрегват своето превъзходство като класа като * се стремят да преминат в класата на аристократите.
 • Банкерите дават кредити на правителствата като по този начин се удължава времето на подчинение на промишлената класа.

Основна цел на неговите изследвания: най-пълно подобряване на материалното и физическото съществуване на най-многобройната и най-бедната класа.

Сен-Симон умира на 19 май 1825 година.

Творби редактиране

По-известни негови произведения:

 • Lettres d'un habitant de Genève à ses contemporains (1803, „Писма на един гражданин на Женева до неговите съвременници“)
  Писмо на един гражданин на Женева до неговите съвременници. София: Партиздат, 1972, 304 стр.
 • L'Industrie (1816 – 1817, „Бегъл поглед върху политическата история на индустрията“)
 • Le Politique (1819, „За общественото устройство“)
 • L'Organisateur (1819 – 1820)
 • Du système industriel (1822, „Промишлената система“)
 • Catéchisme des industriels (1823 – 1824, „Катехизис на промишлениците“)
 • Nouveau Christianisme (1825, „Новото християнство“)

Източници редактиране

 • Янков, Георги. „Политологичната мисъл от древността до наши дни“, трето издание, УИ „Стопанство“, София, 2006, стр.155 – 162.