Тази статия е за театралния термин. За медицинския термин вижте Антагонист (фармакология).

Антагонист (от гр. ἀνταγωνιστής, antagonistēs – противопоставящ се, опониращ, враждебен, противник, опонент, конкурент, съперник, враг, от anti – срещу, agonizesthai – боря се за награда [1]) е герой на художествено произведение, който се противопоставя на положителния основен герой, протагониста. Понятието произлиза от старогръцкия театър, с който се означава един от двамата основни персонажи в античната драма. Антагонистът е изразител на възгледи и интереси, противоположни на тези на главния герой (протагониста). И двата термина произлизат от думата αγών — „състезание“, „състезание със смъртта“, от която произлиза и думата „агония“.

Източници редактиране

  1. Antagonist, Онлайн етимологичен речник на английския език

Вижте също редактиране