Антиводородът, обозначаван със символа H, е антиматериалното съответствие на водорода. Докато обикновеният водороден атом е съставен от един електрон и един протон, антиводородните атоми се състоят от един позитрон и един антипротон. Антиводородът е получен за пръв път по изкуствен начин в ускорители през 1996 година, а през следващите години са открити методи за стабилизирането му в продължение на минути.

Антиводородът се състои от един антипротон и един позитрон