В геологията, антиклинала (от древногръцки ἀντι- - срещу и κλίνω - накланям) е вид изпъкнала гънка, при която земните пластове затъват в противоположни посоки спрямо осевата плоскост на гънката. Ядката на антиклиналата е изградена от по-стари скали, а бедрата (периферията, мантията) от по-млади. Ако възрастта на скалите е неизвестна, изпъкналата гънкова структура се нарича антиформа. Най-високо изпъкналата част на антиклиналата се нарича гребен.

Схема на антиклинала.
Аниклинала, със синклинала в десния край на снимката (САЩ). Човекът пред формацията дава представа за мащаба.

Вижте същоРедактиране