Антиметабола е стилистична фигура, при която думите от един стих се повтарят в обратен ред в следващия.

ПримериРедактиране

Като подобие на антиметабола може да се оприличи стихотворението на Пейо Яворов „Две хубави очи“.

Типичен пример за антиметабола се открива в следните стихове:

„Разгадах риторично ребуса, рязко;

размисли разни разпалил, разбутал.

Разрухата ражда раждаемост рядка,

рядка раждаемост ражда разруха!“

Следните „стихове“ са от Ив Самон Ив