Антипатридите (Antipatridi) са древномакедонска царска династия, чиито представители са потомци на македонския военачалник Антипатър – пълководец на Филип II и Александър Македонски.

  Царство на Касандър Други диадохи   Царство на Селевк I Никатор   Царство на Лизимах   Царство на Птолемей I   Епир Други   Картаген   Рим   Гръцки колонии

Династията е основана през 302 г. пр. Хр. от Касандър – син на Антипатър, който се обявява за цар. Отстранена е от властта през 294 г. пр. Хр. от династията на Антигонидите.

Династия на АнтипатридитеРедактиране

Родословно дървоРедактиране

                    Антипатър ♂
            _____________________|____________________
            | |
         Касандър ♂ ∞ Тесалоника ♀ Филип ♂
     ______________|__________________ |
    | | | |
 Филип IVАнтипатър IАлександър VАнтипатър II Етесий

Външни препраткиРедактиране