Антропософията (от думите на гръцки: ἄνθρωπος [антропос] – човек, и σοφία [софиа] – мъдрост), наричана още духовна наука от създателя ѝ Рудолф Щайнер, е религиозно-мистично учение[1][2][3][4], отделило се теософията[1], основано през 1912 г.

Представлява опит да се изследват и опишат духовните явления със същата точност и яснота, с която природните науки описват физическия свят. Щайнер дава определението „наблюдение на душата чрез научна методология“. Според него на всеки от 3-те основни душевни процеса (мислене, чуства и воля) съответствува определена степен на съзнание.

Антропософията има за цел да изведе динамиката на отношенията между човека и духовния свят. Рудолф Щайнер споделя със своите последователи, че тя е такъв път на познанието, по който духовните сили на човешкото същество биха могли да навлязат сред духовните сили на космоса.

Корените на антропософията се откриват както в немската култура и трансценденталната философия на Хегел, Фихте и Шелинг, поетичните и научни творби и разработки на Гьоте, така също и в теософските (и Гьотеви) концепции за кармата и прераждането.

Вижте същоРедактиране

ИзточнициРедактиране

  1. а б Большая советская энциклопедия“, том 2. 3то издание. Москва, изд. „Советская энциклопедия“ (статья „Антропософия“), 1970. (на руски)
  2. Грицанов, Александр. „Новейший философский словарь“ (статья „Антропософия“). Москва, Изд. „В. М. Скакун“, 1998. ISBN 985-6235-17-0. с. 896 с.. (на руски)
  3. Гутов, Евгений. „Философская энциклопедия“ (статья „Антропософия“). Москва, изд. „Панпринт“, 1998. ISBN 3-932173-35-X. с. 1065. (на руски)
  4. Ефремова, Татьяна. „Новый словарь русского языка. Толково-словообразовательный: св. 136 000 словарных статей, около 250 000 семантических единиц“, в 2-х томах (статья „Антропософия“). серия „Библиотека словарей русского языка“. Москва, изд. „Русский язык“, 2000. ISBN 5-200-02800-0. (на руски)