Апиоза е монозахарид с разклонена верига, чиито остатъци участват в изграждането на галактуронановия тип на пектините.

Апиоза
Обща информация
Наименование по IUPAC 2,3,4-trihydroxy-
3-(hydroxymethyl)butanal
Други имена D-apiose
3-C-(hydroxymethyl)-D-glycerotetrose
apio-β-D-furanosyl
Молекулна формула C5H10O5
SMILES
3D структура тук
Моларна маса 150.13 g/mol
Външен вид
CAS номер 639-97-4
Свойства
Плътност и фаза
Разтворимост във вода
Точка на топене
Точка на кипене -
Освен където е обявено друго, данните са дадени за
материали в стандартно състояние (при 25 °C, 100 kPa)
Права и справки

Апиоса 1-редуктазата използва D-апиитол и НАД+ за синтеза на D-апиоза.