Аралокаспийски езици

Аралокаспийски езици
Разпространение Източна Европа и Централна Азия
Говорени от 8 500 000 души
Систематизация по Ethnologue виж