Арминий (Arminius; Armen; * 17 пр.н.е.; † 21 г.) е княз на херуските, който през 9 г. в битката в Тевтобургската гора унищожава три римски легиона.

Арминий

Той е син на княз Сегимер (лат. Segimerus), който има водеща позиция в своето херуско племе, брат на княз Ингвиомер (Inguiomer). Арминий има брат, който се казва Флав (Flavus), римски офицер. Арминий, както и брат му, е израсъл в Рим и служи като командир на германски военни части (ductor popularium) дълго време в римската войска; получава римско гражданство, става конник (Eques) и научава латински език.

Около 7/8 г. Арминий се връща при племето си обратно. През есента на 9 г. подготвя въстание.

Арминий отвлича към края на 14 г. или началото на 15 г. Туснелда, дъщеря на Сегест, с нейно съгласие и се жени за нея, макат че баща ѝ не е съгласен. През 15 г. Туснелда е затворена от Германик. Тя е бременна и ражда в затвора сина си Тумелик, който расте в Равена.