Арсений I Охридски

Арсений е православен духовник, охридски архиепископ около 1662 година.

Арсений
духовник
Религияправославие

Сведенията за архиепископ Арсений са изключително оскъдни. Единственото сведение за него е от участието му в църковен събор през 1668 година, като бивш охридски архиепископ, управляващ Воденската епархия. Предполага се, че е заемал длъжността след Игнатий, напуснал поста преди 1662 година, и преди Зосим, който е архиепископ през 1663 година.[1][2]

БележкиРедактиране

  1. Снегаров, Иван. История на Охридската архиепископия-патриаршия, т.2. Второ фототипно издание. София, Академично издателство „Проф. Марин Дринов“, 1995, [1932]. ISBN 954-430-345-6. с. 199.
  2. Снегаровъ, Иванъ. История на Охридската архиепископия-патриаршия, Tом 2. Отъ падането ѝ подъ турцитѣ до нейното унищожение (1394–1767 г.). София — Печатница П. Глушковъ, Македонски наученъ институтъ, 1932. с. 216. Посетен на 24 август 2015.
Игнатий охридски архиепископ (около 1662) Зосим