Арсеникът е минерал, съдържащ арсен, с химична формула As2O3 диарсенов триоксид (двуарсенов триокис).

Твърдо тяло с тъмносив цвят и с метален блясък, образувано чрез съединение на арсена с кислорода при загряване на въздуха. Много е отровен, но се използва в медицината за приготвянето на различни лекарства.