Отваря главното меню
Схематично изображение на артезиански извор

Артезианските води са дълбоко залягащи води във водопропускливи пластове между водонепропускливи пластове, чието пиезометричното им ниво е над земната повърхност.

Намират се на различна дълбочина, обикновено в области със синклинален или моноклинален строеж, където образуват артезиански басейни или потоци. От голямо значение са за водоснабдяването на промишлеността и населените места. Тези води са напорни.