Отваря главното меню
Схематично изобразяване на артезиански извор

Артезианските води са дълбоко залягащи води, разположени във водопропускливи пластове между два водонепропускливи пласта, като пиезометричното им ниво е над земната повърхност. Намират се на различна дълбочина, обикновено в области със синклинален или моноклинален строеж, където образуват артезиански басейни или потоци. От голямо значение са за промишлеността и водоснабдяването на населените места. Тези води са напорни.