Артезиански води

Артезианските води са дълбоки подземни води, намиращи се във водопропускливи пластове, разположени между два водонепропускливи пласта. Когато един водопропусклив пласт е ограничен отдолу и отгоре от непропускливи пластове в структура подобна на сандвич, натрупвалите се в него води са под високо хидростатично налягане. Ако в горния непропусклив пласт има естествена пукнатина или изкуствено направен отвор, в зависимост от формата на водоносното тяло и височината, на която се намира отвора водата започва спонтанно да извира на повърхността.

Схематично изображение на артезиански извор

Намират се на различна дълбочина, обикновено в области със синклинален строеж, където образуват артезиански басейни или потоци. От голямо значение са за водоснабдяването на промишлеността и населените места. Тези води са напорни.