Арунциите или Арунтиите (gens Arruntia) са плебейска фамилия от Древен Рим. Вероятно са от етруски произход с името Arruns.

Известни от тази фамилия:

Източници редактиране

  1. Апиан, Bellum Civile iv. 21.
  2. Апиан, Bellum Civile iv. 21.
  3. Плиний Стари, Naturalis Historia xxix. 5.
  4. Тацит, Annales xiii. 22.
  5. Стаций, Silvae
  6. Марк Валерий Марциал, Epigrams vi. 21.
  7. Schopen, De Terentio et Donato (1821).